Navigace

IPTables - masquerade

1. Nastavte v klikátku pevnou IP karty,která je připojená k ostatním počítačům v DOMACÍ SÍTI - například 192.168.0.1 a masku podsítě 255.255.255.0 2. Nějaký dodatečný nastavení NAT - ethX je karta připojená k internetu Kód: {syntaxhighlighter brush: php}sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE{/syntaxhighlighter} 3. Povolení IP forwardingu (potřebujete terminál superuživatele, ne příkaz sudo!) Kód: sudo gnome-terminal (resp. konsole) echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 4. Nainstalujeme dnsmasq a ipmasq (to je na sdílení připojení nejdůležitější... Kód: sudo apt-get install dnsmasq ipmasq 5. Zrestartujeme dnsmasq Kód: sudo /etc/init.d/dnsmasq restart 6. Nastavíme ipmasq Kód: sudo dpkg-reconfigure ipmasq 7. Nastavíme napevno ip forwarding Kód: sudo gedit (resp. kate) /etc/sysctl.conf dopište řádek net.ipv4.ip_forward = 1 8. Na PC s windows nastavte: Kód: IP : 192.168.0.x Maska podsítě: 255.255.255.0 DNS server (velice důležité!) zjistíte v klikátku, nejspíš jich budete mít víc, proto zadejte všechny 9. V případě, že stále ještě nesdílíte, tak zrestartujte PC a internet by měl chodit