Navigace

Klávesové zkratky Microsoft Windows 7/8

Win + c - Zobrazení ovládacích tlačítek
Win + d - Zobrazení plochy
Win + f - Vyhledání souborů
Win + i - Otevření nastavení počítače
Win + k - Otevření zařízení
Win + l - Uzamknutí počítače
Win + m - Minimalizace všech otevřených oken
Win + o - Uzamčení orientace obrazovky
Win + p - Přenos obrazu z obrazovky na připojený projektor
Win + q - Vyhledání aplikací
Win + r - Otevření aplikace nebo souboru
Win + w - Vyhledání nastavení
Win + x - Zobrazení nabídky start
Win + z - Otevírá funkci Všechny aplikace nebo Přizpůsobit (pouze vybrané modely)
Win + plus - Přiblížení
Win +  minus - Oddálení
Win + tabulator - Přepínání mezi spuštěnými aplikacemi
Win + Ctrl + Tab - Zobrazí oblast otevřených aplikací
Win + . - Umístění aplikace