Navigace

Microsoft

Microsoft DLL

"@%systemroot%\\system32\\appinfo.dll,-101"="Zajišťuje spuštění interaktivních aplikací s dodatečnými oprávněními pro správu. Je-li tato služba zastavena, nebudou uživatelé moci spouštět aplikace s dodatečnými oprávněními pro správu, které chtějí použít k provedení požadovaných uživatelských úkolů."

Howto disable Windows 10 upgrade

1) Star Powershell:

wusa /uninstall /kb:3035583
wusa /uninstall /kb:2952664
wusa /uninstall /kb:2976978
wusa /uninstall /kb:3021917
wusa /uninstall /kb:3044374
wusa /uninstall /kb:2990214

2) Edit file "NoWin.reg" and run

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\OSUpgrade]
"ReservationsAllowed"=dword:00000000
"AllowOSUpgrade"=dword:00000000

3) Start Windows update and disable:

PowerShell - příklady

Get-Command
Get-Command -verbget
Get-Command -verb get
Get-Command *
Get-Command *-service
history
get-help
get-help get-service
get-help Get-Service -examples
get-service -displayname *network*
ls
Get-Service --help
Get-Service -Name a*
Get-Service -Name *a*
Get-Service -Name *aw*
Get-Service -Name *w*
Get-Service -Name *wa*
Get-ADuser
Get-Service -Name *aw*
Get-Item
get-alias
Get-Alias -Definition Get-ChildItem
Get-Command *alias*
New-Alias np C:\Windows\System32\notepad.exe
np
sort
Get-Command *sort*
ip /a
Get-Process

PowerShell - jak na to, základy

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell
http://www.powershellpro.com/powershell-tutorial-introduction/powershell-tutorial-conditional-logic/
http://pechanec.cz/windows-powershell/

Windows 7 - %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noprofile
ISE - grafický editor/studio na skriptování
PowerGUI.org - Lepší než ISE, SW třetí strany (není vyvíjen MS)

Subscribe to Microsoft