Navigace

Změna Windows 7 product key

slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
slmgr.vbs -ato
pause