Navigation

DNS nastavení

A:
DNS záznam typu A slouží pro konfiguraci konkrétní IP adresy, ze které se má náčíst obsah pro danou adresu (doménu nebo subdoménu). Pro každou subdoménu je možné nastavit libovolnou IP adresu podle potřeby. IP adresu je nutné zadat ve formátu IPv4 (např. 37.9.168.19). Pro IP adresu ve tvaru IPv6 použijte AAAA záznam. 

MX:
DNS záznam typu MX slouží pro určení serveru, který má zpracovávat e-maily pro Vaši doménu. MX záznamů pro jednu doménu můžete zadat hned několik a e-maily budou směrovány podle priority těchto záznamů. Pokud záznam s nejmenším číslem (=nejvyšší priorita) směřuje na nefunkční server, e-maily budou nasměrovány na další v pořadí. Hodnota MX záznamu se zadává v textové podobě (mailin1.mojedomena.cz) ne jako IP adresa.

NS:
Toto nastavení vám umožňuje určit adresu, kde jsou umístěny DNS záznamy vaší domény. Změna se provádí u národního registrátora dané domény, který díky tomu ví, kam nasměrovat všechny příchozí poptávky na danou adresu.Příklad: Vaše doména mojedomena.cz nemá u národního registrátora (např. CZ-NIC) nastavené NS záznamy. Tak se všechny poptávky po zadání mojedomena.cz zastaví u národního registrátora (např. CZ-NIC) a nedojde k jejich zpracování. Pokud však nastavíte NS záznamy na ns1.{Domain}, ns2.{Domain}, ns3.{Domain}, tak všechny poptávky přijdou do WebSupportu, kde již podle DNS nastavení zobrazíme správný obsah.

TXT:
DNS záznamy typy TXT slouží k přidání textových informací do DNS záznamů domény. To se často využívá pro ověření domény nebo doplňkové informace potřebné k propojení s domény s externími službami.Příklad: chcete použít doménu ve službě Google Apps. Po registraci služby budete vyzváni k ověření vlastnictví domény. Jednou z možností je i přidání specifického textu do DNS záznamů domény. To dokážete právě přidáním nového TXT záznamu.

ANAME:
Při vytváření CNAME záznamu zjišťujeme IP adresu/adresy dané cílové domény. Následně nasměrujeme vaši doménu na IP adresy zadané cílové domény. ANAME záznamy se neustále kontrolují a při změně IP cílové adresy se automaticky upraví směrování vaší domény. Takto nemusíte IP měnit manuálně.ANAME záznamy mohou být použity pouze pro hlavní doménu. Pro její subdomény použijte CNAME záznamy.

CNAME:
CNAME záznam slouží k nasměrování subdomény na cílovou doménu/subdoménu. V praxi je pak subdoména směrována na IP, která je uvedena v DNS záznamu cílové domény/subdomény. Výhodou tak je, že funkčnost CNAME záznamu není ovlivněna změnou IP adresy cílové domény/subdomény.Příklad: máte adresu vasedomena.cz a chcete aby všechny její subdomény směřovaly vždy na stejné místo (IP adresu). Pokud vytvoříte CNAME pro "*.vasedomena.cz" s hodnotou "vasedomena.cz", dosáhnete tak požadovaný stav, který bude fungovat nehledě na změnu IP adresy hlavní domény.Pro dosažení podobného efektu s hlavní doménou, využijte ANAME záznamy. CNAME záznamy jsou možné pouze pro subdomény.
 

SRV:
DNS záznam typu SRV slouží k určení adresy serverů pro špecifické služby. Specialitou SRV záznamů je, že umožňují rozložení zátěže na několik adres na základě váhy a priority.Příklad: pokud se v rámci služby Google Apps propojené s Vaší doménou rozhodnete používat chat, budete vyzváni přidat do DNS záznamů domény něco jako “_xmpp-client._tcp.mojedomena.cz 1800 SRV 5 0 5222 talk.l.google.com”. Přesně k tomu vám poslouží právě SRV záznam.

AAAA:
DNS záznamy typu AAAA jsou alternativou k A záznamům. Používají se v případě, kdy adresa serveru, ze kterého chcete obsah načítat, je v IPv6 formátu.Příklad: Chcete nasměrovat subdoménu blog.mojedomena.cz na server s adresou 2A03: 2880: 2110: df07: face: b00c: 0: 1 (IPv6 facebook). Jak vidíte, nejde o běžnou IP ve formátu IPv4, které používáte v A záznamech. Je to IPv6 adresa a tu můžete jednoduše použít v AAAA záznamu.