Navigation

Tricks avconv/ffmpeg, SOX, ImageMagick

http://wiki.ubuntu.cz/triky_s_imagemagick_a_ffmpeg

Convert video to images:

avconv -i video.mov -sameq output/%09d.png
avconv -i video.mov -same_quant output/%09d.png

Create video / timelapse: 5frames/s, best quality -qscale 1

ffmpeg -r 5 -qscale 1 -i input/%09d.jpg output.avi

Rename/sort images for avconv/ffmpeg input criteria:

Silent installations, Adobe, Pinnacle, FontCreator

Adobe (Adobe Design Standard CS6, Adobe Premiere Pro CS6):
Download program: Adobe Application Manager Enterprise Edition
Make installation by AAMEE

msiexec.exe /i AdobeDesignStandardCS6-32bit.msi /qn

Adobe (Photoshop Elements 12):
Download and extract program: Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition

Howto setup 3G USB internet

Tested on Raspberry Pi + Huawei E3131

Install program:

apt-get install wvdial sg3-utils

After first plug is dettected as optical disc CD, chage it to modem device:

/usr/bin/sg_raw /dev/sr0 11 06 20 00 00 00 00 00 01 00

Automatic creation config file:

wvdialconf /etc/wvdial.conf

Configure file:

nano /etc/wvdial.conf

O2/Vodafone:

RC Car controlled by web interface (Alix 2d2, Arduino)

This is my RC car controlled by Alix 2d2 and Arduino
-web interface

Alix 2D2 - Web server + MySql
2x wifi Atheros CM9 - Intranet + WAN
Sony Ericsson X10 mini - Camera + Internet connection
CMPS10 - Compass
Arduino Mega
GPS - SKM53 - logged on google map
CMPS10

PowerShell - příklady

Get-Command
Get-Command -verbget
Get-Command -verb get
Get-Command *
Get-Command *-service
history
get-help
get-help get-service
get-help Get-Service -examples
get-service -displayname *network*
ls
Get-Service --help
Get-Service -Name a*
Get-Service -Name *a*
Get-Service -Name *aw*
Get-Service -Name *w*
Get-Service -Name *wa*
Get-ADuser
Get-Service -Name *aw*
Get-Item
get-alias
Get-Alias -Definition Get-ChildItem
Get-Command *alias*
New-Alias np C:\Windows\System32\notepad.exe
np
sort
Get-Command *sort*
ip /a
Get-Process

PowerShell - jak na to, základy

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_PowerShell
http://www.powershellpro.com/powershell-tutorial-introduction/powershell-tutorial-conditional-logic/
http://pechanec.cz/windows-powershell/

Windows 7 - %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noprofile
ISE - grafický editor/studio na skriptování
PowerGUI.org - Lepší než ISE, SW třetí strany (není vyvíjen MS)

Tricopter na prodej

Součástí této aukce je: rám tricopteru, motory, regulátory, servo pro řízení směru, řídící jednotka KK multicopter, vrtule, držák pro připevněnní krytu GoPro kamery, držák na přichycení jiných řídících desek.

http://aukro.cz/tricopter-pro-nataceni-videa-z-gopro-i3928111429.html

Kamna s výměníkem - jak na to

Nízké komíny = malý tah (po otevření kamen kouří - vždy po čerstvém zapálení kamen)
Vysoké komíny = velký tah po zahřátí (vyšší teplota spalin = nižší účinnost)

Arduino - servos example

#include <Servo.h> 
#define number_of_servos 12
#define servo_max_possition 100
#define min_possition 20
#define max_working_servos 6
Servo servos[number_of_servos];
int servoPins[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};
int servoStatus[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int servoPosition[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int servoSpeed[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
int active_servos = 0;
int i;

void setup() 
{ 
  for (i=0; i<number_of_servos; i++) 
  {
    servos[i].attach(servoPins[i]);
    servos[i].write(min_possition);

Instalace elektroměru

Pro obnovu dodávky el. energie (zabavený elektroměr když nájemce neplatil)
Přihlašovací formuláře (žádosti):
 - Smlouva o pripojeni č.205 - odkaz

Pages

Subscribe to www.duckd.cz RSS