Navigation

Přesměrování mobilních hovorů

 • Aktivace přesměrování při nedostupnosti: **62*telefonní_číslo*služba#
 • Deaktivace přesměrování při nedostupnosti: ##62#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#62#
 • Aktivace přesměrování při nepřijetí hovoru:**61*telefonní_číslo*služba**prodleva#
 • Deaktivace přesměrování při nepřijetí hovoru: ##61#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#61#
 • Aktivace přesměrování při obsazení čísla: **67*telefonní_číslo*služba#
 • Deaktivace přesměrování při obsazení čísla: ##67#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#67#
 • Aktivace nepodmíněného přesměrování: **21*telefonní_číslo#
 • Deaktivace nepodmíněného přesměrování: ##21#
 • Kontrola aktuálního nastavení: *#21#
 • Zrušení všech přesměrování ##002#