Navigation

masquerade

IPTables - masquerade

1. Nastavte v klikátku pevnou IP karty,která je připojená k ostatním počítačům v DOMACÍ SÍTI - například 192.168.0.1 a masku podsítě 255.255.255.0 2. Nějaký dodatečný nastavení NAT - ethX je karta připojená k internetu Kód: {syntaxhighlighter brush: php}sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ethX -j MASQUERADE{/syntaxhighlighter} 3. Povolení IP forwardingu (potřebujete terminál superuživatele, ne příkaz sudo!) Kód: sudo gnome-terminal (resp. konsole) echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 4. Nainstalujeme dnsmasq a ipmasq (to je na sdílení připojení nejdůležitější...

Subscribe to masquerade