Microsoft DLL

February 1, 2014 Josef Kubat Microsoft Windows 31 minutes, 17 seconds

Microsoft DLL

 • "@%systemroot%\system32\appinfo.dll,-101"="Zajišťuje spuštění interaktivních aplikací s dodatečnými oprávněními pro správu. Je-li tato služba zastavena, nebudou uživatelé moci spouštět aplikace s dodatečnými oprávněními pro správu, které chtějí použít k provedení požadovaných uživatelských úkolů."
 • "@appmgmts.dll,-3251"="Zpracovává instalaci, odebrání a požadavky na zobrazení výčtu pro software nasazený prostřednictvím zásad skupiny. Pokud je služba zakázána, nebudou uživatelé moci nainstalovat, odebrat ani zobrazit výčet softwaru nasazeného prostřednictvím zásad skupiny. Je-li služba zakázána, spuštění všech výslovně závislých služeb se nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\System32\AppReadiness.dll,-1001"="Připraví aplikace k použití při prvním přihlášení uživatele k tomuto počítači a při přidání nových aplikací."
 • "@%systemroot%\system32\AppVClient.exe,-101"="Manages App-V users and virtual applications"
 • "@%SystemRoot%\system32\appxdeploymentserver.dll,-2"="Provides infrastructure support for deploying Store applications. This service is started on demand and if disabled Store applications will not be deployed to the system, and may not function properly."
 • "@%SystemRoot%\System32\AudioEndpointBuilder.dll,-205"="Spravuje zvuková zařízení pro službu Zvuk systému Windows. Je-li tato služba zastavena, nebudou zvuková zařízení a efekty fungovat správně. Je-li tato služba zakázána, nezdaří se spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě."
 • "@%SystemRoot%\System32\audiosrv.dll,-201"="Spravuje zvuková zařízení pro programy systému Windows. Je-li tato služba zastavena, nebudou zvuková zařízení a efekty fungovat správně. Je-li tato služba zakázána, pak se spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\system32\AxInstSV.dll,-104"="Poskytuje ověření pomocí nástroje Řízení uživatelských účtů pro instalaci ovládacích prvků ActiveX z Internetu a umožňuje správu instalace ovládacích prvků ActiveX na základě nastavení zásad skupiny. Tato služba se spouští na požádání. Je-li zakázána, bude se instalace ovládacích prvků ActiveX řídit výchozími nastaveními prohlížeče."
 • "@%SystemRoot%\system32\bdesvc.dll,-101"="BDESVC hostí službu BitLocker Drive Encryption. Služba BitLocker Drive Encryption poskytuje zabezpečené spuštění operačního systému, úplné šifrování svazků pro svazky operačního systému, pevné i vyměnitelné svazky. Tato služba umožňuje, aby nástroj BitLocker vyzýval uživatele k různým akcím souvisejícím se svazky při připojení a odemykal svazky automaticky bez zásahu uživatele. Služba také ukládá informace pro obnovení do služby Active Directory, je-li k dispozici, a v případě potřeby zajišťuje, aby byly použity nejnovější certifikáty pro obnovení. Zastavení nebo zakázání této služby znemožní uživatelům využívat tuto funkci."
 • "@%SystemRoot%\system32\bfe.dll,-1002"="Služba BFE (Base Filtering Engine) spravuje bránu firewall a zásady protokolu IPsec a implementuje filtrování v uživatelském režimu. Zastavení nebo zakázání služby BFE významným způsobem sníží zabezpečení systému. V důsledku toho také nastane neočekávané chování při správě protokolu IPsec a aplikací brány firewall."
 • "@%SystemRoot%\system32\qmgr.dll,-1001"="Přenáší soubory na pozadí pomocí volné šířky pásma sítě. Bude-li služba zastavena, nebudou moci aplikace, které závisí na službě BITS, například systém Windows Update nebo aplikace MSN Explorer, automaticky stáhnout programy a jiné informace."
 • "@%windir%\system32\bisrv.dll,-101"="Služba infrastruktury systému Windows určující, které úlohy na pozadí mohou běžet v systému"
 • "@%systemroot%\system32\browser.dll,-101"="Udržuje aktualizovaný seznam počítačů v síti a poskytuje seznam počítačů kvalifikovaných jako prohlížeče. Po zastavení služby nebude tento seznam dále aktualizován ani udržován. Jestliže je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádných služeb, které na této službě závisí."
 • "@%SystemRoot%\System32\BthHFSrv.dll,-102"="Umožňuje použití bezdrátových sluchátek Bluetooth s tímto počítačem. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nebudou sluchátka Bluetooth s tímto počítačem fungovat správně."
 • "@%SystemRoot%\System32\bthserv.dll,-102"="Služba Bluetooth podporuje zjišťování a párování vzdálených zařízení Bluetooth. Zastavení nebo zakázání této služby může způsobit nesprávné fungování už nainstalovaných zařízení Bluetooth a zabránit zjištění a spárování nových zařízení."
 • "@%SystemRoot%\system32\cdpsvc.dll,-101"="Tato služba se používá pro scénáře platformy připojených zařízení."
 • "@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-12"="Kopíruje uživatelské certifikáty a kořenové certifikáty z čipových karet do úložiště certifikátů aktuálního uživatele, rozpozná, když je do čtečky čipových karet vložena čipová karta, a v případě potřeby nainstaluje miniovladač technologie Plug and Play pro čipové karty."
 • "@%SystemRoot%\system32\ClipSVC.dll,-104"="Poskytuje podporu infrastruktury pro Microsoft Store. Tato služba se spouští na vyžádání, a pokud je zakázaná, aplikace zakoupené přes Windows Store se nebudou chovat správně."
 • "@comres.dll,-948"="Spravuje konfiguraci a sledování komponent založených na modelu COM+ (Component Object Model). Je-li tato služba zastavena, nebude většina komponent založených na modelu COM+ fungovat správně. Pokud je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádné služby, která je na ní explicitně závislá."
 • "@%SystemRoot%\system32\coremessaging.dll,-2"="Manages communication between system components."
 • "@%SystemRoot%\system32\cryptsvc.dll,-1002"="Poskytuje tři služby pro správu: Databázovou službu katalogu, která potvrzuje podpisy souborů systému Windows a umožňuje instalaci nových programů, Službu ochrany kořenových certifikátů, která přidává a odebírá důvěryhodné kořenové certifikační autority v počítači, a službu Automatické aktualizace kořenového certifikátu, která načítá kořenové certifikáty ze serveru Windows Update a povoluje scénáře, jako je například SSL. Pokud je služba zastavena, nebudou tyto služby pro správu fungovat správně. Je-li služba zakázána, nezdaří se spuštění služeb, které jsou na ní výslovně závislé."
 • "@%systemroot%\system32\cscsvc.dll,-201"="Služba Offline soubory provádí údržbu mezipaměti souborů offline, reaguje na události přihlášení a odhlášení uživatele, implementuje interní položky veřejného rozhraní API a odesílá informace o zajímavých událostech uživatelům, které zajímají aktivity souborů offline a změny stavu mezipaměti."
 • "@C:\WINDOWS\system32\CxAudMsg64.exe,-101"="Monitors audio device events and forward them to subscribing application. If this service is stop. the aduio effects will not function properly."
 • "@combase.dll,-5013"="Služba DCOMLAUNCH spouští servery COM a DCOM jako odpověď na požadavek na aktivaci objektů. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nebudou programy využívající servery COM či DCOM fungovat správně. Důrazně doporučujeme spustit službu DCOMLAUNCH."
 • "@%SystemRoot%\system32\defragsvc.dll,-102"="Napomáhá efektivnějšímu chodu počítače díky optimalizaci souborů v paměťových zařízeních."
 • "@%SystemRoot%\system32\das.dll,-101"="Umožňuje párování systému se zařízeními připojenými kabelem nebo bezdrátovými zařízeními."
 • "@%SystemRoot%\system32\umpnpmgr.dll,-101"="Umožňuje počítači rozpoznat a upravit změny hardwaru s minimálním nebo žádným vstupem uživatele. Zastavení nebo zakázání služby může vést k nestabilitě systému."
 • "@%SystemRoot%\system32\DevQueryBroker.dll,-101"="Umožňuje aplikacím zjišťování zařízení prostřednictvím úlohy na pozadí."
 • "@%SystemRoot%\system32\dhcpcore.dll,-101"="Registruje a aktualizuje IP adresy a záznamy DNS pro tento počítač. Pokud je tato služba zastavena, počítač nebude přijímat dynamické IP adresy a aktualizace záznamů DNS. Je-li tato služba zakázána, nepodaří se spustit žádné služby, které na ní explicitně závisejí."
 • "@%SystemRoot%\system32\DiagSvcs\DiagnosticsHub.StandardCollector.ServiceRes.dll,-1001"="Standardní služba sběru dat pro Centrum diagnostiky. Je-li tato služba spuštěna, shromažďuje události ETW a zpracovává je."
 • "@%SystemRoot%\system32\diagtrack.dll,-3002"="Služba Propojená uživatelská prostředí a telemetrie aktivuje funkce, které podporují uživatelská prostředí v aplikacích i propojená uživatelská prostředí. Kromě toho tato služba řídí na událostech založené shromažďování a přenos diagnostických dat a informací o využití (které se používají ke zdokonalování prostředí a kvality platformy Windows), když je v části Zpětná vazba a diagnostika povolené příslušné nastavení ochrany osobních údajů pro diagnostiku a informace o využití."
 • "@%systemroot%\system32\Windows.Internal.Management.dll,-101"="Provádí činnosti zápisu zařízení pro správu zařízení."
 • "@%SystemRoot%\system32\dmwappushsvc.dll,-201"="Služba směrování nabízených oznámení v protokolu WAP"
 • "@%SystemRoot%\System32\dnsapi.dll,-102"="Služba Klient DNS (dnscache) pro tento počítač ukládá do mezipaměti názvy DNS (Domain Name System) a registruje úplný název počítače. Pokud je tato služba zastavena, počítač bude nadále překládat názvy DNS. Výsledky dotazů na názvy DNS však nebudou uloženy do mezipaměti a název počítače nebude zaregistrován. Jestliže je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádných služeb, které na této službě závisí."
 • "@%systemroot%\system32\dosvc.dll,-101"="Provádí úlohy optimalizace doručení obsahu."
 • "@%systemroot%\system32\dot3svc.dll,-1103"="Služba Wired AutoConfig Service (DOT3SVC) je zodpovědná za provádění ověřování IEEE 802.1X v rozhraních sítě Ethernet. Pokud je v aktuální instalaci drátové sítě vynuceno ověřování 802.1X, měla by být služba DOT3SVC nakonfigurována tak, aby byla spuštěna za účelem navázání připojení Layer 2 nebo poskytnutí přístupu k síťovým prostředkům. Drátové sítě, v nichž není vynuceno ověřování 802.1X, nejsou službou DOT3SVC ovlivněny."
 • "@%systemroot%\system32\dps.dll,-501"="Služba Zásady diagnostiky umožňuje detekci potíží, odstraňování potíží a řešení pro součásti systému Windows. V případě ukončení služby nebude diagnostika dále fungovat."
 • "@%SystemRoot%\system32\DeviceSetupManager.dll,-1001"="Umožňuje detekci, stažení a instalaci softwaru souvisejícího se zařízením. Pokud je tato služba zakázána, mohou být zařízení nakonfigurována se zastaralým softwarem a nemusejí správně fungovat."
 • "@%SystemRoot%\system32\dssvc.dll,-10002"="Poskytuje zprostředkovávání dat mezi aplikacemi."
 • "@%SystemRoot%\System32\dusmsvc.dll,-2"="Využití dat v síti, datový limit, omezení dat na pozadí, sítě s měřením dat"
 • "@%systemroot%\system32\eapsvc.dll,-2"="Služba protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol) poskytuje ověřování sítě ve scénářích jako drátový a bezdrátový protokol 802.1x, VPN nebo NAP (Network Access Protection). Protokol EAP také poskytuje rozhraní API používaná během procesu ověřování klienty pro přístup k síti, například bezdrátovými klienty nebo klienty sítí VPN. Pokud tuto službu zakážete, bude tomuto počítači zabráněno v přístupu k sítím, které vyžadují ověřování EAP."
 • "@%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-101"="Poskytuje základní technologii šifrování souborů pro ukládání šifrovaných souborů ve svazcích se systémem souborů NTFS. Je-li tato služba zastavena nebo zakázána, nemohou aplikace získat přístup k šifrovaným souborům."
 • "@%SystemRoot%\system32\embeddedmodesvc.dll,-202"="Služba pro vložený režim umožňuje scénáře spojené s aplikacemi na pozadí. Zakázáním této služby znemožníte aktivaci aplikací na pozadí."
 • "@EnterpriseAppMgmtSvc.dll,-2"="Umožňuje správu aplikací pro rozlehlé sítě."
 • "@%SystemRoot%\system32\wevtsvc.dll,-201"="Tato služba spravuje události a protokoly událostí. Podporuje protokolování událostí, vytváření dotazů na události, odběr událostí, archivaci protokolů událostí a správu metadat událostí. Může zobrazit události ve formátu XML i ve formátu prostého textu. Při zastavení této služby může dojít k ohrožení zabezpečení a spolehlivosti systému."
 • "@comres.dll,-2451"="Podporuje službu oznamování událostí systému SENS (System Event Notification Service), která zajišťuje automatickou distribuci událostí pro komponenty modelu COM (Component Object Model), které se přihlašují k odběru. Je-li tato služba zastavena, služba oznamování událostí systému se ukončí a nebude poskytovat oznamování přihlášení a odhlášení. Pokud je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádné služby, která je na ní explicitně závislá."
 • "@%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-122"="Umožňuje odesílat a přijímat faxové zprávy pomocí faxových prostředků, které jsou k dispozici v tomto počítači nebo v síti."
 • "@%systemroot%\system32\fdPHost.dll,-101"="Služba FDPHOST je hostitelem poskytovatelů zjišťování sítí pomocí služby rozpoznávání funkce. Tito poskytovatelé služby rozpoznávání funkce poskytují služby zjišťování sítí pro protokol (Simple Services Discovery Protocol) a protokol WS-D (Web Services - Discovery). Ukončení nebo zakázání služby FDPHOST zakáže zjišťování sítí pro tyto protokoly při používání služby rozpoznávání funkce. Jestliže tato služba není k dispozici, nebudou síťové služby používající službu rozpoznávání funkce a využívající tyto zjišťovací protokoly k dispozici pro vyhledávání síťových zařízení nebo prostředků."
 • "@%systemroot%\system32\fdrespub.dll,-101"="Publikuje tento počítač a prostředky připojené k tomuto počítači, aby je bylo možné rozpoznat v síti. Pokud je tato služba ukončená, síťové prostředky nebudou dále publikovány a nebudou rozpoznány ostatními počítači v síti."
 • "@%systemroot%\system32\fhsvc.dll,-102"="Chrání soubory uživatelů před náhodnou ztrátou jejich kopírováním do umístění zálohy."
 • "@%systemroot%\system32\FntCache.dll,-101"="Optimalizuje výkon aplikací uložením často používaných písem do mezipaměti. Pokud tato služba není dosud spuštěna, aplikace ji spustí. Tuto službu lze zakázat, přitom ale dojde ke snížení výkonu."
 • "@%SystemRoot%\system32\PresentationHost.exe,-3310"="Optimalizuje výkon aplikací Windows Presentation Foundation (WPF) ukládáním nejčastěji používaných dat písem. Aplikace WPF spustí tuto službu, pokud již není spuštěna. Je možné ji zakázat, ale dojde tak ke snížení výkonu aplikací WPF."
 • "@%systemroot%\system32\FrameServer.dll,-101"="Umožňuje, aby několik klientů získalo přístup ke snímkům videa z kamerových zařízení."
 • "@gpapi.dll,-113"="Služba zodpovídá za použití nastavení, jež správci nakonfigurovali pro počítač a uživatele prostřednictvím součásti zásad skupiny. Je-li služba zakázána, nebudou nastavení použita a aplikace a součásti nebude možné spravovat pomocí zásad skupiny. V případě zakázání služby pravděpodobně nebudou funkční všechny součásti a aplikace, které jsou na součásti zásad skupiny závislé."
 • "@%SystemRoot%\System32\hidserv.dll,-102"="Aktivuje a spravuje používání předdefinovaných tlačítek na klávesnicích, dálkových ovládáních a dalších multimediálních zařízeních. Doporučuje se nechat tuto službu spuštěnou."
 • "@%SystemRoot%\System32\ListSvc.dll,-101"="Provede změny v místním počítači spojené s konfigurací a údržbou počítače připojeného do domácí skupiny. Jestliže je tato služba zastavena nebo zakázána, nebude váš počítač správně fungovat v domácí skupině a nemusí správně fungovat domácí skupina. Doporučuje se nechat tuto službu spuštěnou."
 • "@%SystemRoot%\System32\provsvc.dll,-101"="Provede úkoly práce v síti spojené s konfigurací a údržbou domácích skupin. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nedokáže počítač detekovat jiné domácí skupiny a vaše domácí skupiny nemusí fungovat správně. Doporučujeme nechat tuto službu spuštěnou."
 • "@%SystemRoot%\system32\hvhostsvc.dll,-101"="Zajišťuje rozhraní pro hypervisor Hyper-V, které hostitelskému operačnímu systému poskytuje čítače výkonu pro jednotlivé oddíly."
 • "@%SystemRoot%\System32\tetheringservice.dll,-4098"="Umožní sdílet mobilní datové připojení s jiným zařízením."
 • "@%SystemRoot%\system32\ikeext.dll,-502"="Služba IKEEXT je hostitelem modulů klíčů IKE (Internet Key Exchange) a AuthIP (Authenticated Internet Protocol). Tyto moduly klíčů se používají pro ověřování a výměnu klíčů v protokolu IP Security (IPsec). Při zastavení nebo zakázání služby IKEEXT bude zakázána výměna klíčů protokolů IKE a AuthIP s partnerskými počítači. Protokol IPsec je také typicky konfigurován pro použití protokolu IKE nebo AuthIP, a proto může zastavení nebo zakázání služby IKEEXT mít za následek selhání protokolu IPsec a snížení bezpečnosti systému. Důrazně doporučujeme mít službu IKEEXT spuštěnou."
 • "@%SystemRoot%\system32\iphlpsvc.dll,-501"="Umožňuje tunelové připojení pomocí přechodových technologií IPv6 (6to4, ISATAP, Port Proxy a Teredo) a protokolu IP-HTTPS. Pokud je tato služba zastavena, nebude mít počítač k dispozici rozšířené výhody připojení, které tyto technologie nabízejí."
 • "@%Systemroot%\system32\ipxlatcfg.dll,-501"="Nakonfiguruje a umožní překlad adres z verze 4 na verzi 6 a naopak."
 • "@%SystemRoot%\System32\irmon.dll,-2001"="Rozpozná jiná infračervená zařízení v dosahu a spustí aplikaci pro přenos souborů. Pokud tuto službu zastavíte, nebudou přenosy souborů fungovat."
 • "@keyiso.dll,-101"="Hostitelem služby izolace klíče CNG je proces LSA. Tato služba poskytuje izolaci zpracování klíče privátním klíčům a přidruženým kryptografickým operacím podle požadavků certifikátů Common Criteria. Služba ukládá a používá dlouhodobé klíče v bezpečném procesu, který splňuje požadavky certifikátů Common Criteria."
 • "@comres.dll,-2947"="Koordinuje transakce mezi službou MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator) a správcem KTM (Kernel Transaction Manager). Pokud to není potřeba, je doporučeno, aby tato služba zůstala zastavena. V případě potřeby služba MS DTC i správce KTM automaticky spustí tuto službu. Pokud je tato služba zakázána, veškeré transakční interakce se správcem KTM selžou a nezdaří se spuštění žádné služby, která je na ní explicitně závislá."
 • "@%systemroot%\system32\srvsvc.dll,-101"="Podporuje pro tento počítač sdílení souborů, tisku a pojmenovaných kanálů v síti. Po zastavení služby nebudou tyto funkce k dispozici. Jestliže je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádných služeb, které na této službě závisí."
 • "@%systemroot%\system32\wkssvc.dll,-101"="Vytváří a udržuje připojení klientské sítě ke vzdáleným serverům pomocí protokolu SMB. Je-li tato služba zastavena, nejsou připojení k dispozici. Je-li tato služba zakázána, nelze spustit žádné služby, které na této službě přímo závisejí."
 • "@%SystemRoot%\System32\lfsvc.dll,-2"="Tato služba sleduje aktuální zeměpisnou polohu systému a spravuje zeměpisnou ochranu (zeměpisná poloha s přidruženými událostmi). Pokud tuto službu vypnete, nebudou aplikace moci používat ani přijímat oznámení týkající se zeměpisné polohy nebo ochrany."
 • "@%SystemRoot%\system32\licensemanagersvc.dll,-201"="Poskytuje podporu infrastruktury pro Windows Store. Tato služba se spouští na vyžádání a pokud je zakázána, nebude obsah získaný prostřednictvím obchodu Windows Store fungovat správně."
 • "@%SystemRoot%\system32\lltdres.dll,-2"="Vytvoří mapu sítě, která obsahuje informace o topologii počítače a zařízení (připojení) a metadata popisující každý počítač a zařízení. Pokud je tato služba zakázána, nebude mapa sítě fungovat správně."
 • "@%SystemRoot%\system32\lmhsvc.dll,-102"="Poskytuje službu podpory pro rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP (NetBT) a rozlišení názvů klientů v síti pomocí rozhraní NetBIOS, a tím umožňuje uživatelům sdílet soubory, tisknout a protokolovat po síti. Je-li služba zastavena, mohou být tyto možnosti nedostupné. Je-li tato služba zakázána, spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě se nezdaří."
 • "@%windir%\system32\lsm.dll,-1002"="Základní služba pro Windows, která spravuje místní uživatelské relace. Zastavení nebo zakázání této služby bude mít za následek nestabilitu systému."
 • "@%SystemRoot%\System32\moshost.dll,-101"="Služba Windows pro aplikační přístup ke staženým mapám. Spuštění této služby si vyžádá aplikace, která potřebuje přístup ke staženým mapám. Zakázáním této služby aplikacím přístup k mapám znemožníte."
 • "@%SystemRoot%\system32\FirewallAPI.dll,-23091"="Brána Windows Firewall pomáhá chránit počítač tím, že neověřeným uživatelům brání v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo internetu."
 • "@comres.dll,-2798"="Zajišťuje koordinaci transakcí, které jsou obsluhovány několika správci prostředků, například databáze, fronty zpráv a systémy souborů. Je-li tato služba zastavena, tyto transakce se nezdaří. Pokud je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádné služby, která je na ní explicitně závislá. "
 • "@%SystemRoot%\system32\iscsidsc.dll,-5001"="Spravuje internetové relace SCSI (iSCSI) z tohoto počítače ke vzdáleným cílovým zařízením iSCSI. Pokud je tato služba zastavena, není tento počítač schopen přistupovat k cílům iSCSI. Je-li tato služba zakázána, spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě se nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\system32\msimsg.dll,-32"="Umožňuje přidat, upravit a odebrat aplikace poskytované jako balíček Instalační služby systému Windows (.msi, .msp). Je-li služba zakázána, nebudou spuštěny žádné služby, které jsou na ní explicitně závislé."
 • "@%systemroot%\system32\NaturalAuth.dll,-101"="Umožňuje hladké ověřování na základě vstupu ze senzorů a dalších faktorů pro zajištění důvěryhodnosti. Pokud je tato služba pozastavená, bude nutné při přihlášení použít explicitní ověření, například zadat PIN kód nebo heslo."
 • "@%SystemRoot%\system32\ncasvc.dll,-3008"="Poskytuje oznámení o stavu technologie DirectAccess pro součásti uživatelského rozhraní."
 • "@%SystemRoot%\system32\ncbservice.dll,-501"="Připojení zprostředkovatelů, díky nimž mohou aplikace pro Windows Store přijímat oznámení z internetu"
 • "@%SystemRoot%\system32\NcdAutoSetup.dll,-101"="Služba automatické instalace zařízení připojených k síti monitoruje a instaluje vyhovující zařízení, která se připojí k vyhovující síti. Zastavení nebo vypnutí této služby zabrání systému Windows automaticky zjišťovat a instalovat vyhovující zařízení připojená k síti. Uživatelé mohou přesto k PC ručně přidat zařízení připojená k síti pomocí uživatelského rozhraní."
 • "@%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-103"="Udržuje zabezpečený kanál mezi tímto počítačem a řadičem domény sloužící k ověřování uživatelů a služeb. Pokud je tato služba zastavena, nebude počítač pravděpodobně moci ověřovat uživatele a řadič domény nemůže registrovat záznamy DNS. Pokud je tato služba zakázána, nepodaří se spustit žádné služby, které na ní explicitně závisejí."
 • "@%SystemRoot%\system32\netman.dll,-110"="Spravuje objekty ve složce Síťová a telefonická připojení, v níž jsou zobrazena jak připojení místní sítě LAN, tak vzdálená připojení."
 • "@%SystemRoot%\system32\netprofmsvc.dll,-203"="Označuje sítě, k nimž je počítač připojen, shromažďuje a uchovává vlastnosti těchto sítí a upozorňuje aplikace na změny těchto vlastností."
 • "@%SystemRoot%\system32\NetSetupSvc.dll,-4"="Služba nastavení sítě spravuje instalaci síťových ovladačů a umožňuje podrobnou konfiguraci nastavení sítě. Pokud je tato služba zastavena, mohou být zrušeny jakékoli probíhající instalace ovladačů."
 • "@%systemroot%\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\ServiceModelInstallRC.dll,-8200"="Umožňuje sdílení portů TCP přes protokol net.tcp."
 • "@%SystemRoot%\System32\NgcCtnrSvc.dll,-2"="Spravuje klíče identit místních uživatelů, které se používají k ověření uživatelů u poskytovatelů identit i na virtuálních čipových kartách TPM. Pokud je tato služba zakázaná, klíče identit místních uživatelů a virtuální čipové karty TPM nebudou přístupné. Doporučuje se konfiguraci této služby neměnit."
 • "@%SystemRoot%\System32\ngcsvc.dll,-101"="Poskytuje izolaci procesů pro kryptografické klíče používané k ověřování u poskytovatelů identit přidružených k uživatelům. Pokud je tato služba zakázaná, nebudou k dispozici žádné možnosti použití a správy těchto klíčů, což zahrnuje přihlašování k počítačům a jednotné přihlašování pro aplikace a weby. Tato služba se spouští a zastavuje automaticky. Doporučuje se konfiguraci této služby neměnit."
 • "@%SystemRoot%\System32\nlasvc.dll,-2"="Shromažďuje a ukládá informace o konfiguraci sítě a upozorňuje programy na změny těchto informací. Je-li služba zastavena, mohou být informace o konfiguraci nedostupné. Je-li tato služba zakázána, spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě se nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\system32\nsisvc.dll,-201"="Tato služba doručuje síťová upozornění (například přidání nebo odebrání rozhraní atp.) klientům v uživatelském režimu. Zastavení této služby způsobí ztrátu připojení k síti. Je-li tato služba zakázána, spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě se nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8005"="Poskytuje službu identit pro protokol PNRP (Peer Name Resolution Protocol) a pro službu seskupení sítě rovnocenných počítačů. Pokud je zakázaná, protokol PNRP a služba seskupení sítě rovnocenných počítačů nemusí fungovat a některé aplikace (například Domácí síť a Vzdálená pomoc) nemusí fungovat správně."
 • "@%SystemRoot%\system32\p2psvc.dll,-8007"="Umožňuje komunikaci více stran pomocí seskupování v sítích peer-to-peer. Je-li tato služba zakázaná, některé aplikace (například Domácí skupina) nemusí fungovat."
 • "@%SystemRoot%\system32\pcasvc.dll,-2"="Tato služba zajišťuje podporu pro Pomocníka s kompatibilitou programů. Pomocník s kompatibilitou programů sleduje programy instalované a spouštěné uživatelem a zjišťuje výskyt známých problémů s kompatibilitou. Jestliže je tato služba zastavena, nebude Pomocník s kompatibilitou programů správně fungovat."
 • "@%SystemRoot%\system32\peerdistsvc.dll,-9001"="Tato služba ukládá do mezipaměti síťový obsah z partnerských zařízení v místní podsíti."
 • "@%systemroot%\SysWow64\perfhost.exe,-1"="Umožňuje vzdáleným uživatelům a 64bitovým procesům zadávat dotazy na čítače výkonu poskytované 32bitovými knihovnami DLL. Pokud je tato služba zastavená, pak dotazy na čítače výkonu poskytované 32bitovými knihovnami DLL budou moct zadávat jenom místní uživatelé a 32bitové procesy."
 • "@%SystemRoot%\system32\PhoneserviceRes.dll,-10001"="Spravuje stav telefonie v zařízení."
 • "@%systemroot%\system32\pla.dll,-501"="Čítač Výstrahy a protokolování výkonu shromažďuje data o výkonu z místních nebo vzdálených počítačů na základě parametrů předem nakonfigurovaných plánů. Následně jsou data zapsána do protokolu nebo se zobrazí upozornění. Pokud je tato služba zastavena, nebudou shromažďovány informace o výkonu. Jestliže je tato služba zakázána, nebude možné spustit žádné služby, které jsou na této službě explicitně závislé."
 • "@%SystemRoot%\system32\pnrpauto.dll,-8003"="Tato služba publikuje název počítače pomocí protokolu PNRP (Peer Name Resolution Protocol). Konfigurace se spravuje pomocí kontextu netsh 'p2p pnrp peer'. "
 • "@%SystemRoot%\system32\pnrpsvc.dll,-8001"="Umožňuje překlad názvů partnerů (rovnocenných počítačů) přes Internet bez serveru pomocí protokolu PNRP (Peer Name Resolution Protocol). Pokud je zakázaná, nemusí fungovat některé programy pro rovnocenné počítače nebo pro spolupráci, například program Vzdálená pomoc."
 • "@%SystemRoot%\system32\polstore.dll,-5011"="Protokol IPsec podporuje ověřování partnerů na úrovni sítě, ověřování původu dat, integritu dat, důvěrnost dat (šifrování) a ochranu proti opakovaným přenosům. Tato služba uplatňuje zásady protokolu IPsec pomocí modulu snap-in Zásady zabezpečení protokolu IP nebo nástroje příkazového řádku netsh ipsec. Pokud tuto službu zastavíte a dané zásady vyžadují použití protokolu IPsec u připojení, nastanou pravděpodobně problémy s připojením k síti. V případě zastavení této služby také nebude k dispozici vzdálená správa brány Windows Firewall."
 • "@%SystemRoot%\system32\umpo.dll,-101"="Spravuje zásady napájení a doručování oznámení zásad napájení."
 • "@C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\x64\3\PrintConfig.dll,-2"="Tato služba otevírá vlastní dialogová okna tiskárny a spravuje oznámení vzdáleného tiskového serveru nebo tiskárny. Pokud ji vypnete, nebudete moci zobrazit rozšíření ani oznámení tiskárny."
 • "@%systemroot%\system32\profsvc.dll,-301"="Tato služba zodpovídá za načítání a uvolňování profilů uživatele. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nemohou se uživatelé úspěšně přihlašovat a odhlašovat, aplikace mohou mít potíže se získáním dat uživatele a komponenty registrované k přijímání oznámení o událostech profilu nebudou oznámení přijímat."
 • "@%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-2"="Sada qWave (Quality Windows Audio Video Experience) je síťovou platformou pro aplikace datových proudů zvuku a videa v domácích sítích IP. Sada qWave zvyšuje výkon a spolehlivost vysílání zvuku a videa pomocí technologie QoS (quality-of-service) pro aplikace zvuku a videa. Poskytuje mechanizmy pro řízení přístupu, sledování a vynucení přenosu, zpětnou vazbu aplikací a řízení priority přenosu."
 • "@%Systemroot%\system32\rasauto.dll,-201"="Při jakémkoli odkazu programu na vzdálený název DNS či NetBIOS nebo adresu vzdáleného počítače vytvoří připojení ke vzdálené síti."
 • "@%Systemroot%\system32\rasmans.dll,-201"="Vytvoří vytáčené připojení a připojení k privátní síti (VPN) z tohoto počítače k Internetu nebo k jiným vzdáleným sítím. Pokud je tato služba zakázána, nepodaří se spustit žádnou službu, která na ní výslovně závisí."
 • "@%Systemroot%\system32\mprdim.dll,-201"="Nabízí společnostem směrování v sítích LAN a WAN."
 • "@regsvc.dll,-2"="Umožňuje vzdáleným uživatelům měnit nastavení registru tohoto počítače. Je-li služba zastavena, může být registr měněn pouze uživatelem tohoto počítače. Je-li tato služba zakázána, pak se spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\System32\RDXService.dll,-257"="Služba ukázkového režimu pro prodejny ovládá činnost zařízení, když je v ukázkovém režimu pro prodejny."
 • "@%SystemRoot%\system32\RMapi.dll,-1002"="Služba pro správu rádia a režim v letadle"
 • "@%windir%\system32\RpcEpMap.dll,-1002"="Překládá identifikátory rozhraní RPC na přenosové koncové body. Jestliže je tato služba zastavena nebo zakázána, nebudou programy používající službu RPC správně fungovat."
 • "@%systemroot%\system32\Locator.exe,-3"="V systému Windows 2003 a v dřívějších verzích Windows slouží služba Lokátor vzdáleného volání procedur (RPC) ke správě databáze služby názvů pro vzdálené volání procedur (RPC). Ve Windows Vista a v novějších verzích Windows tato služba neposkytuje žádnou funkci a je přítomna pouze za účelem kompatibility aplikací. "
 • "@combase.dll,-5011"="Služba RPCSS je Správce řízení služeb pro servery COM a DCOM. Provádí požadavky na aktivaci objektů, rozlišení exportérů objektů a distribuované uvolňování paměti pro servery COM a DCOM. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nebudou programy využívající servery COM či DCOM fungovat správně. Důrazně doporučujeme spustit službu RPCSS."
 • "@%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-2"="Spuštění této služby naznačuje ostatním službám, že Správce zabezpečení účtů je připraven k přijetí požadavků. Zakázání této služby způsobí, že ostatní služby v systému nebudou upozorněny, že je Správce zabezpečení účtů připraven. Může to způsobit nesprávné spuštění těchto služeb. Tato služba by neměla být zakázána."
 • "@%SystemRoot%\System32\SCardSvr.dll,-5"="Spravuje přístup tohoto počítače ke čtečce čipových karet. Je-li služba zastavena, nebude v tomto počítači možné číst čipové karty. Je-li služba zakázána, spuštění všech výslovně závislých služeb se nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\System32\ScDeviceEnum.dll,-101"="Vytvoří uzly softwarového zařízení pro všechny čtečky čipových karet přístupné pro danou relaci. Pokud je tato služba zakázaná, rozhraní API prostředí WinRT nebudou moci vytvořit výčet čteček čipových karet."
 • "@%SystemRoot%\system32\schedsvc.dll,-101"="Umožňuje uživateli konfigurovat a plánovat automaticky spouštěné úlohy v tomto počítači. Tato služba rovněž hostuje několik úloh klíčových pro systém Windows. Je-li služba zastavena nebo zakázána, nebudou tyto úlohy v plánovanou dobu spuštěny. Je-li tato služba zakázána, pak se spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\System32\certprop.dll,-14"="Umožňuje nakonfigurovat systém tak, aby po odebrání čipové karty byla uživatelská plocha uzamčena."
 • "@%SystemRoot%\system32\sdrsvc.dll,-102"="Poskytuje funkce zálohování a obnovení systému Windows."
 • "@%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7000"="Umožňuje spuštění procesu s jiným pověřením. Je-li tato služba zastavena, není tento typ přihlašování k dispozici. Je-li služba zakázána, spuštění všech výslovně závislých služeb se nezdaří."
 • "@%systemroot%\system32\SecurityHealthAgent.dll,-1001"="Centrum zabezpečení v programu Windows Defender se stará o sjednocenou ochranu zařízení a informace o stavu."
 • "@%SystemRoot%\System32\SEMgrSvc.dll,-1002"="Spravuje platby a zabezpečené prvky založené na bezkontaktní komunikaci (NFC)."
 • "@%SystemRoot%\system32\Sens.dll,-201"="Monitoruje systémové události a upozorňuje na ně předplatitele programu COM+ Event System."
 • "@%ProgramFiles%\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe,-1002"="Služba Rozšířená ochrana před internetovými útoky v programu Windows Defender pomáhá chránit před pokročilými hrozbami tím, že monitoruje a hlásí události související se zabezpečením, ke kterým dochází na počítači."
 • "@%SystemRoot%\system32\SensorDataService.exe,-102"="Dodává data z různých senzorů."
 • "@%SystemRoot%\System32\sensorservice.dll,-1001"="Služba pro senzory, která spravuje fungování jednotlivých senzorů. Spravuje funkci Jednoduchá orientace zařízení a historii senzorů. Načítá senzor pro jednoduchou orientaci zařízení, který informuje o změnách orientace zařízení. Pokud je tato služba zastavena nebo deaktivována, senzor pro jednoduchou orientaci zařízení se nenačte, takže nebude docházet k automatickému otáčení. Zastaví se také shromažďování historie ze senzorů."
 • "@%SystemRoot%\System32\sensrsvc.dll,-1001"="Na základě monitorování různých senzorů získává data a přizpůsobuje nastavení stavu systému a uživatele. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nebude se jas monitoru přizpůsobovat světelným podmínkám. Zastavení této služby může ovlivnit i další funkce a prvky systému."
 • "@%SystemRoot%\System32\SessEnv.dll,-1027"="Služba Konfigurace vzdálené plochy (RDCS) je zodpovědná za veškeré služby vzdálené plochy a za veškerou údržbu konfigurací a relací vzdálené plochy vyžadující kontext SYSTEM. Do toho patří i dočasné složky v jednotlivých relacích, motivy VP a certifikáty VP."
 • "@%SystemRoot%\system32\ipnathlp.dll,-107"="Zajišťuje překlad síťové adresy, adresování, překlad názvů a ochranu před neoprávněným vniknutím do podnikové nebo domácí sítě."
 • "@%SystemRoot%\System32\shsvcs.dll,-12289"="Zprostředkovává oznámení o hardwarových událostech funkce AutoPlay."
 • "@%SystemRoot%\System32\Windows.SharedPC.AccountManager.dll,-101"="Manages profiles and accounts on a SharedPC configured device"
 • "@%SystemRoot%\System32\smphost.dll,-101"="Hostitelská služba pro poskytovatele správy prostorů úložiště společnosti Microsoft. Pokud je tato služba zastavená nebo vypnutá, prostory úložiště se nedají spravovat."
 • "@%SystemRoot%\System32\SmsRouterSvc.dll,-10002"="Směruje na základě pravidel zprávy příslušným klientům."
 • "@%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-4"="Přijímá zachycené zprávy vytvořené místními nebo vzdálenými agenty protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) a předává je programům pro správu protokolu SNMP spuštěným v tomto počítači. Pokud je tato služba zastavena, nebudou programy založené na protokolu SNMP v tomto počítači přijímat zachycené zprávy protokolu SNMP. Je-li tato služba zakázána, nepodaří se spustit žádné služby, které na ní explicitně závisejí."
 • "@%systemroot%\system32\spectrum.exe,-102"="Umožňuje prostorové vnímání, prostorový vstup a holografické vykreslování."
 • "@%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-2"="Tato služba zařazuje tiskové úlohy do tiskové fronty a zajišťuje interakci s tiskárnou. Pokud ji vypnete, nebudete moci tisknout ani zobrazovat tiskárny."
 • "@%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-100"="Umožňuje stažení, instalaci a vynucení digitálních licencí pro systém Windows a aplikace systému Windows. Je-li služba zakázána, budou operační systém a licencované aplikace pravděpodobně spuštěny v režimu upozornění. Doporučujeme službu Ochrana softwaru nezakazovat."
 • "@%systemroot%\system32\ssdpsrv.dll,-101"="Vyhledá síťová zařízení a služby, které využívají protokol vyhledávání SSDP (Simple Service Discovery Protocol), jako například zařízení UPnP. Také oznámí zařízení a služby protokolu vyhledávání SSDP (Simple Service Discovery Protocol), které jsou spuštěna na místním počítači. Je-li tato služba zastavena, zařízení založená na protokolu vyhledávání SSDP nebudou vyhledána. Je-li tato služba zakázána, spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě se nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\system32\sstpsvc.dll,-201"="Poskytuje podporu pro připojení přes protokol SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) ke vzdáleným počítačům prostřednictvím sítě VPN. Pokud je tato služba zakázána, nebudou uživatelé moci pro přístup ke vzdáleným serverům použít protokol SSTP."
 • "@%SystemRoot%\system32\windows.staterepository.dll,-2"="Poskytuje požadovanou podporu infrastruktury pro aplikační model."
 • "@%SystemRoot%\system32\wiaservc.dll,-10"="Poskytuje služby načítání obrázků pro skenery a fotoaparáty."
 • "@%SystemRoot%\System32\StorSvc.dll,-101"="Zajišťuje povolování služeb pro nastavení úložiště a rozšíření externího úložiště."
 • "@%SystemRoot%\system32\svsvc.dll,-102"="Ověří možné poškození systému souborů."
 • "@%SystemRoot%\System32\swprv.dll,-102"="Spravuje softwarové stínové kopie sejmuté službou Stínové kopie svazků. Po zastavení služby nebude možné se softwarovými stínovými kopiemi pracovat. Jestliže je tato služba zakázána, nezdaří se spuštění žádných služeb, které na této službě závisí."
 • "@%SystemRoot%\system32\sysmain.dll,-1001"="V průběhu času udržuje a zlepšuje výkon systému."
 • "@%windir%\system32\SystemEventsBrokerServer.dll,-1002"="Koordinuje provádění úloh na pozadí pro aplikaci WinRT. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nebude pravděpodobně provádění úloh na pozadí aktivováno."
 • "@%SystemRoot%\system32\TabSvc.dll,-101"="Umožňuje zapnout funkce pera a rukopisu Panelu dotykové klávesnice a rukopisu."
 • "@%SystemRoot%\system32\tapisrv.dll,-10101"="Poskytuje podporu rozhraní TAPI pro programy, které ovládají telefonní zařízení v místním počítači a prostřednictvím sítě LAN na serverech, v nichž je služba také spuštěna."
 • "@%SystemRoot%\System32\termsrv.dll,-267"="Umožňuje uživatelům interaktivní připojení ke vzdálenému počítači. Na této službě závisí Vzdálená plocha a hostitelský server relace vzdálené plochy. Chcete-li zabránit vzdálenému použití tohoto počítače, zrušte zaškrtnutí políček na kartě Vzdálený přístup na ovládacím panelu Vlastnosti systému."
 • "@%SystemRoot%\System32\themeservice.dll,-8193"="Zprostředkovává správu motivů."
 • "@%SystemRoot%\system32\TieringEngineService.exe,-701"="Optimalizuje umístění dat ve vrstvách úložiště ve všech vrstvených prostorech úložiště v systému."
 • "@%SystemRoot%\system32\tileobjserver.dll,-2"="Server dlaždic pro aktualizace dlaždic"
 • "@%windir%\system32\TimeBrokerServer.dll,-1002"="Koordinuje provádění úloh na pozadí pro aplikaci WinRT. Pokud je tato služba zastavena nebo zakázána, nebude pravděpodobně provádění úloh na pozadí aktivováno."
 • "@%SystemRoot%\system32\trkwks.dll,-2"="Spravuje propojení mezi soubory NTFS v jednom počítači nebo mezi počítači v síti."
 • "@%SystemRoot%\servicing\TrustedInstaller.exe,-101"="Umožňuje instalovat, upravovat a odebírat aktualizace a volitelné součásti systému Windows. Je-li tato služba zakázána, pravděpodobně nebude možné do počítače instalovat ani odebírat aktualizace systému Windows."
 • "@%SystemRoot%\system32\tzautoupdate.dll,-201"="Automaticky nastaví časové pásmo systému."
 • "@%systemroot%\system32\AgentService.exe,-101"="Provides support for application and OS settings roaming"
 • "@%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-102"="Umožňuje zobrazení upozornění o vstupu uživatele pro interaktivní služby, což umožňuje přístup k zobrazeným dialogovým oknům vytvořeným interaktivními službami. Pokud je tato služba ukončena, nebudou upozornění na nová okna interaktivních služeb nadále funkční a pravděpodobně již nebude možné získat přístup k dialogovým oknům interaktivních služeb. Jestliže bude tato služba zakázána, nebudou upozornění ani přístup k novým oknům interaktivních služeb nadále funkční."
 • "@%SystemRoot%\system32\umrdp.dll,-1001"="Umožňuje přesměrování tiskáren/ovladačů/portů pro připojení RDP"
 • "@%systemroot%\system32\upnphost.dll,-214"="Povolí hostování zařízení UPnP v tomto počítači. Jestliže je tato služba zastavena, nebudou funkční žádná hostovaná zařízení UPnP a žádná další hostovaná zařízení není možné přidat. Pokud je tato služba zakázána, nebude možné spustit žádné služby, jež na ní explicitně závisí."
 • "@%systemroot%\system32\usermgr.dll,-101"="Správce uživatelů poskytuje runtime součásti potřebné pro interakci s více uživateli. Když je služba zastavená, některé aplikace nemusí fungovat správně."
 • "@%systemroot%\system32\usocore.dll,-102"="Spravuje aktualizace Windows. Při zastavení nebudou vaše zařízení moci stahovat a instalovat nejnovější aktualizace."
 • "@%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1004"="Zajišťuje zabezpečené ukládání a vydávání přihlašovacích údajů pro uživatele, aplikace a balíčky služeb zabezpečení."
 • "@%SystemRoot%\system32\vds.exe,-112"="Poskytuje služby správy pro disky, svazky, systémy souborů a disková pole úložiště."
 • "@%systemroot%\system32\icsvc.dll,-802"="Poskytuje rozhraní, prostřednictvím kterého může hostitel technologie Hyper-V komunikovat se specifickými službami běžícími v rámci virtuálního počítače."
 • "@%systemroot%\system32\icsvc.dll,-102"="Monitoruje stav tohoto virtuálního počítače reportováním prezenčního signálu v pravidelných intervalech. Pomocí této služby můžete snadno identifikovat běžící virtuální počítače, které přestaly reagovat."
 • "@%systemroot%\system32\icsvc.dll,-202"="Poskytuje mechanismus pro výměnu dat mezi virtuálním počítačem a operačním systémem běžícím ve fyzickém počítači."
 • "@%systemroot%\system32\icsvcext.dll,-602"="Zajišťuje platformu pro komunikaci mezi virtuálním počítačem a operačním systémem spuštěným ve fyzickém počítači."
 • "@%systemroot%\system32\icsvc.dll,-302"="Poskytuje mechanismus k vypnutí operačního systému tohoto virtuálního počítače z rozhraní správy ve fyzickém počítači."
 • "@%systemroot%\system32\icsvc.dll,-402"="Synchronizuje systémový čas tohoto virtuálního počítače se systémovým časem fyzického počítače."
 • "@%systemroot%\system32\icsvc.dll,-902"="Poskytuje mechanismus pro správu virtuálního počítače pomocí prostředí PowerShell prostřednictvím relace virtuálního počítače bez připojení k virtuální síti."
 • "@%systemroot%\system32\icsvcext.dll,-502"="Koordinuje komunikaci, která je nutná k použití služby Stínová kopie svazku k zálohování aplikací a dat v tomto virtuálním počítači z operačního systému ve fyzickém počítači."
 • "@%systemroot%\system32\vssvc.exe,-101"="Spravuje a implementuje stínové kopie pro zálohování nebo k jinému účelu. Je-li služba zastavena, nebudou stínové kopie pro zálohování k dispozici a zálohování se nemusí podařit. Je-li tato služba zakázána, pak se spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\system32\w32time.dll,-201"="Maintains date and time synchronization on all clients and servers in the network. If this service is stopped, date and time synchronization will be unavailable. If this service is disabled, any services that explicitly depend on it will fail to start."
 • "@%SystemRoot%\System32\WalletService.dll,-1001"="Hostí objekty používané klienty služby Wallet."
 • "@%systemroot%\system32\wbengine.exe,-105"="Služba WBENGINE je používána programem Windows Zálohování k provádění operací zálohování a obnovení. Pokud je tato služba zastavena uživatelem, může to způsobit chybu aktuálně spuštěné operace zálohování nebo obnovení. Pokud tuto službu zakážete, nebudou v tomto počítači pravděpodobně možné operace zálohování a obnovení pomocí programu Windows Zálohování."
 • "@%systemroot%\system32\wbiosrvc.dll,-101"="Pomocí Biometrické služby systému Windows mohou klientské aplikace zachytávat, porovnávat a manipulovat s biometrickými daty a ukládat je bez přímého přístupu k biometrickému hardwaru nebo vzorkům. Služba je hostována v privilegovaném procesu SVCHOST."
 • "@%SystemRoot%\System32\wcmsvc.dll,-4098"="Automaticky rozhoduje o připojení či odpojení podle možností připojení k síti, které má počítač aktuálně k dispozici, a umožňuje správu připojení k síti na základě nastavení zásad skupiny."
 • "@%SystemRoot%\system32\wcncsvc.dll,-4"="Služba WCNCSVC je hostitelem konfigurace technologie Windows Connect Now, která je implementací protokolu WPS (Wireless Protected Setup) společnosti Microsoft. Ten slouží ke konfiguraci nastavení bezdrátové sítě LAN pro přístupový bod nebo bezdrátové zařízení. Služba se v případě potřeby spustí programově."
 • "@%systemroot%\system32\wdi.dll,-503"="Hostitel diagnostických služeb je využíván službou DPS (Diagnostic Policy Service) k hostování diagnostiky, která musí být spuštěna v kontextu místní služby. Pokud je tato služba zastavena, přestanou fungovat diagnostické nástroje, které na ní závisí."
 • "@%systemroot%\system32\wdi.dll,-501"="Hostitel diagnostického systému je využíván službou DPS (Diagnostic Policy Service) k hostování diagnostiky, která musí být spuštěna v kontextu místního systému. Pokud je tato služba zastavena, přestanou fungovat diagnostické nástroje, které na ní závisí."
 • "@%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-242"="Pomáhá chránit proti pokusům o proniknutí, které se zaměřují na známé a nově odhalené chyby zabezpečení síťových protokolů."
 • "@%systemroot%\system32\webclnt.dll,-101"="Umožňuje programům pro systém Windows vytvářet, přistupovat a měnit soubory pro Internet. Je-li služba zastavena, nebudou tyto funkce k dispozici. Je-li tato služba zakázána, pak se spuštění všech služeb výslovně závislých na této službě nezdaří."
 • "@%SystemRoot%\system32\wecsvc.dll,-201"="Tato služba spravuje trvalé odběry událostí ze vzdálených zdrojů, které podporují protokol WS-Management. Sem patří protokoly událostí systému Windows Vista, hardware a zdroje událostí podporující IPMI. Služba ukládá předávané události do místního protokolu událostí. Při zastavení nebo zakázání této služby nelze vytvářet odběry událostí a předávané události nelze přijímat."
 • "@%systemroot%\system32\wephostsvc.dll,-101"="Hostitelská služba zprostředkovatele šifrování Windows zprostředkovává šifrovací funkce od jiných zprostředkovatelů šifrování procesům, které potřebují vyhodnocovat a používat zásady služby EAS. Zastavení této služby ohrozí kontroly dodržování předpisů služby EAS, které byly nastaveny připojenými poštovními účty."
 • "@%SystemRoot%\System32\wercplsupport.dll,-100"="Tato služba podporuje zobrazování, odesílání a odstraňování hlášení problémů na úrovni systému pro ovládací panel Oznámení a řešení problémů."
 • "@%SystemRoot%\System32\wersvc.dll,-101"="Umožňuje zaslání chyby, pokud program přestane pracovat nebo reagovat, a poskytnutí existujících řešení. Umožňuje také generování protokolů pro diagnostické služby a opravy. Pokud je tato služba ukončena, nebude oznamování chyb zřejmě správně fungovat a výsledky diagnostických služeb a oprav se nemusí správně zobrazit."
 • "@%SystemRoot%\System32\wfdsconmgrsvc.dll,-9001"="Spravuje připojení k bezdrátovým službám, včetně bezdrátového displeje a dokování."
 • "@%SystemRoot%\system32\wiarpc.dll,-1"="Spustí aplikace přidružené k událostem načítání obrázků."
 • "@%ProgramFiles%\Windows Defender\MpAsDesc.dll,-240"="Pomáhá chránit uživatele před malwarem a jiným potenciálně nevyžádaným softwarem."
 • "@%SystemRoot%\system32\winhttp.dll,-101"="Služba WinHTTP implementuje sadu klienta protokolu HTTP a poskytuje vývojářům rozhraní Win32 API a součást automatizace modelu COM pro odesílání žádostí HTTP a přijímání odpovědí. Dále služba WinHTTP prostřednictvím implementace protokolu WPAD (Web Proxy Auto-Discovery) zajišťuje podporu automatického vyhledávání a konfigurace serverů proxy."
 • "@%Systemroot%\system32\wbem\wmisvc.dll,-204"="Poskytuje běžné rozhraní a objektový model k přístupu k informacím pro správu o operačním systému, zařízeních, aplikacích a službách. Jeli tato služba zastavena, většina softwaru pro systém Windows nebude fungovat správně. Je-li tato služba zakázáne, pak se spuštění všech služeb na této službě výslovně závislých nezdaří."
 • "@%Systemroot%\system32\wsmsvc.dll,-102"="Služba Vzdálená správa systému Windows (WinRM) implementuje protokol WS-Management pro vzdálenou správu. WS-Management je standardní protokol webových služeb, který slouží pro vzdálenou správu softwaru a hardwaru. Služba WinRM naslouchá v síti požadavkům protokolu WS-Management a zpracovává je. Aby v síti naslouchala, je nutné ji nakonfigurovat podprocesem naslouchání (listener) pomocí nástroje příkazového řádku winrm.cmd nebo pomocí zásad skupiny. Služba poskytuje přístup k datům WMI a umožňuje shromažďování událostí. Shromažďování událostí a přihlášení k odběru událostí vyžadují, aby služba byla spuštěna. Zprávy služby WinRM používají k přenosu protokoly HTTP a HTTPS. Služba nezávisí na službě IIS, ale je předem nakonfigurována tak, aby se službou IIS sdílela port na stejném počítači. Pro službu WinRM je rezervována předpona /wsman adres URL. Pokud správci chtějí zabránit konfliktům se službou IIS, měli by zajistit, aby žádné webové servery hostované na službě IIS nepoužívaly předponu /wsman."
 • "@%SystemRoot%\system32\flightsettings.dll,-103"="wisvc"
 • "@%SystemRoot%\System32\wlansvc.dll,-258"="Služba WLANSVC poskytuje logiku potřebnou pro hledání a konfiguraci bezdrátových místních sítí (WLAN), pro připojování k těmto sítím a odpojování od nich podle definice standardu IEEE 802.11. Obsahuje také logiku pro změnu počítače na softwarový přístupový tak, aby se ostatní počítače a zařízení mohla k vašemu počítači bezdrátově připojit pomocí adaptéru sítě WLAN, který tyto možnosti podporuje. Zastavením nebo zakázáním služby WLANSVC znemožníte přístup ke všem adaptérům sítě WLAN v počítači z uživatelského rozhraní sítí Windows. Důrazně doporučujeme, aby byla v počítačích s adaptérem sítě WLAN služba WLANSVC spuštěna."
 • "@%SystemRoot%\system32\wlidsvc.dll,-101"="Umožňuje uživatelům přihlášení prostřednictvím služby pro ověření účtu Microsoft. Pokud je tato služba zastavena, uživatelé se nebudou moci přihlásit k počítači pomocí svého účtu Microsoft."
 • "@%SystemRoot%\system32\lpasvc.dll,-1001"="Tato služba poskytuje správu profilů pro SIM karty."
 • "@%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-111"="Klientům v síti poskytuje informace knihovny výkonu od zprostředkovatelů služby WMI (Windows Management Instrumentation). Tato služba se spustí, pouze pokud je aktivována Podpora sledování výkonu."
 • "@%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-102"="Sdílí knihovny programu Windows Media Player s ostatními hráči v síti a médii pomocí technologie Universal Plug and Play."
 • "@%systemroot%\system32\workfolderssvc.dll,-101"="Tato služba synchronizuje soubory se serverem Pracovních složek, díky čemuž je budete moci používat na kterémkoli z počítačů a zařízení, na kterých jste službu Pracovní složky nastavili."
 • "@%SystemRoot%\system32\wpdbusenum.dll,-101"="Vynucuje zásady skupiny pro vyměnitelná velkokapacitní paměťová zařízení. Aplikacím jako například Windows Media Player nebo Průvodce importem obrázků umožňuje přenášet a synchronizovat obsah pomocí vyměnitelných velkokapacitních zařízení."
 • "@%SystemRoot%\system32\wpnservice.dll,-2"="Tato služba běží v relaci 0 a hostuje platformu oznámení a zprostředkovatele připojení, který zajišťuje připojení mezi zařízením a serverem WINS."
 • "@%SystemRoot%\System32\wscsvc.dll,-201"="Služba WSCSVC (Centrum zabezpečení systému Windows) monitoruje a hlásí nastavení zabezpečení počítače. Nastavení zabezpečení zahrnují bránu firewall (zapnuta/vypnuta), antivirový program (zapnut/vypnut/zastaralý), antispywarový program (zapnut/vypnut/zastaralý), službu Windows Update (automatické/ruční stažení a instalace aktualizací), nástroj Řízení uživatelských účtů (zapnut/vypnut) a nastavení internetu (doporučená/nedoporučená). Tato služba poskytuje rozhraní API modelu COM pro nezávislé dodavatele softwaru, kteří mohou zaregistrovat a zaznamenat stav svých produktů ve službě Centrum zabezpečení. Uživatelské rozhraní zabezpečení a údržby používá tuto službu k poskytování výstrah v oznamovací oblasti a ke grafickému zobrazení stavů zabezpečení na ovládacím panelu Zabezpečení a údržba. Architektura NAP (Network Access Protection) používá tuto službu k hlášení stavů zabezpečení klientů na serveru NPS (Network Policy Server) architektury NAP za účelem přijímání rozhodnutí o síťové karanténě. Služba zahrnuje také veřejné rozhraní API, které umožňuje externím součástem programově načíst agregovaný stav zabezpečení systému."
 • "@%systemroot%\system32\SearchIndexer.exe,-104"="Poskytuje indexování obsahu, ukládání vlastností do mezipaměti a výsledky hledání souborů, e-mailů a dalšího obsahu."
 • "@%systemroot%\system32\wuaueng.dll,-106"="Umožňuje zjišťovat, stahovat a instalovat aktualizace systému Windows a dalších programů. Pokud je tato služba zakázána, uživatelé tohoto počítače nebudou moci používat web Windows Update ani funkci automatických aktualizací a programy nebudou moci používat rozhraní API služby Agent webu Windows Update (WUA)."
 • "@%SystemRoot%\system32\wudfsvc.dll,-1001"="Vytváří a spravuje procesy ovladačů v uživatelském režimu. Tuto službu nelze zastavit."
 • "@%SystemRoot%\System32\wwansvc.dll,-258"="Tato služba spravuje automatickou konfigurací sítí připojení a adaptéry modulů, integrovaných či v podobě karty, pro mobilní širokopásmové (GSM a CDMA) datové přenosy. Chcete-li širokopásmová mobilní zařízení co nejlépe využít, důrazně doporučujeme, aby zůstala tato služba spuštěna."
 • "@%systemroot%\system32\xbgmsvc.dll,-101"="This service monitors games."
 • "@%systemroot%\system32\XblAuthManager.dll,-101"="Zajišťuje služby ověřování a autorizace pro komunikaci se službou Xbox Live. Pokud je tato služba zastavena, některé aplikace nemusí pracovat správně."
 • "@%systemroot%\system32\XblGameSave.dll,-101"="Tato služba synchronizuje ukládaná data pro hry s povoleným ukládáním ve službě Xbox Live. Pokud je tato služba zastavená, ukládaná data ze hry není možné odesílat ani stahovat ze služby Xbox Live."
 • "@%systemroot%\system32\xboxgipsvc.dll,-101"="This service manages connected Xbox Accessories."
 • "@%systemroot%\system32\XboxNetApiSvc.dll,-101"="Tato služba podporuje aplikační programovací rozhraní Windows.Networking.XboxLive."
 • "@%SystemRoot%\system32\cdpusersvc.dll,-101"="Tato uživatelská služba se používá pro scénáře platformy připojených zařízení."
 • "@%SystemRoot%\system32\DevicesFlowBroker.dll,-104"="Zjišťování a připojování zařízení"
 • "@%SystemRoot%\system32\MessagingService.dll,-101"="Služba, která podporuje textové zprávy a související funkce"
 • "@%SystemRoot%\system32\APHostRes.dll,-10001"="Tato služba synchronizuje poštu, kontakty, kalendář a různá další data uživatelů. Program Mail a jiné aplikace, které na této funkci závisí, nebudou fungovat správně, pokud tato služba nebude spuštěna."
 • "@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-15000"="Indexuje data kontaktů kvůli jejich rychlému hledání. Pokud tuto službu zastavíte nebo zakážete, můžou ve výsledcích hledání chybět kontakty."
 • "@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-10002"="Obsluhuje ukládání strukturovaných uživatelských dat včetně kontaktních informací, kalendářů, zpráv a jiného obsahu. Pokud tuto službu zastavíte nebo zakážete, nemusejí aplikace využívající tato data správně fungovat."
 • "@%SystemRoot%\system32\UserDataAccessRes.dll,-14000"="Poskytuje aplikacím přístup ke strukturovaným uživatelským datům včetně kontaktních informací, kalendářů, zpráv a jiného obsahu. Pokud tuto službu zastavíte nebo zakážete, nemusejí aplikace využívající tato data správně fungovat."
 • "@%SystemRoot%\system32\WpnUserService.dll,-2"="Tato služba je hostitelem platformy oznámení Windows, která poskytuje podporu pro místní a nabízená oznámení. Podporují se oznámení na dlaždicích, informační zprávy a neupravená oznámení."
 • "@%SystemRoot%\System32\ci.dll,-100"="Isolated User Mode (IUM)"
 • "@%SystemRoot%\system32\dnsapi.dll,-103"="Vztah důvěryhodnosti serveru DNS (Domain Name System)"
 • "@%SystemRoot%\System32\fveui.dll,-843"="Nástroj BitLocker Drive Encryption"
 • "@%SystemRoot%\System32\fveui.dll,-844"="Agent obnovování dat nástroje BitLocker"
 • "@%SystemRoot%\System32\wuaueng.dll,-400"="Windows Update"
 • "@%SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe,-124"="Document Encryption"
 • "@C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll,-9216"="Tento počítač"
 • "@C:\WINDOWS\system32\NetworkExplorer.dll,-1"="Síť"
 • "@C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll,-10152"="Složka souborů"
 • "@C:\WINDOWS\regedit.exe,-309"="Registrační položky"